Thứ Tư, ngày 03 tháng 10 năm 2012

Lương y VHY và đôi tình nhân đẹp nhất thế gian 4

Lương y Võ Hoàng Yên và đôi tình nhân đẹp nhất thế gian 4.
Kỳ cuối: Nỗi khổ tâm của Võ Hoàng Yên trước lời kêu cứu của bệnh nhân ở Huế.